Om

Anne Andersson är Certified Angel Card Reader™, Certified Assertiveness Coach av Doreen Virtue, Medium, Certifierad Reiki Healer och Certified Advanced Soul Realignment Practitioner. Hon initierades i "Kunskapen" av Maharadji i början av 1980-talet, studerade mediumskap för Lottie Wallin och Birgitta Tholander 2006/2007 arbetade på Änglacirkeln 2011. Anne har också utbildning i debriefing och ledarskap. Anne är Certified Angel Practitoner genom IAAP sedan december 2018 och arbetar just nu med medial och andlig vägledning. 

Läs mer om Anne som en Advanced Soul Realignment Practitioner

 

Anne arbetar med Änglarna och de Uppstigna Mästarna. Hennes närmaste guider är Ärkeängeln Mary, Ärkeängeln Michael, Ärkeängeln Raphael, Ärkeängeln Haniel, Ärkeängeln Metatron och den Uppstigna Mästaren Melchizedek. 

 

Dr Joshua David Stone, Diana Cooper, Doreen Virtue och Drunvalo Melchizedek har varit en stor inspirationskälla för hennes andliga utveckling tillsammans med många andra andliga lärare.

 

Från tidig barndom hade Anne många andliga upplevelser. Hon föddes i mitten av 1960-talet och växte upp med sin mamma och mormor i Sverige. Anne bodde i Grekland 1991-2001. År 2000 hade Anne flera möten med änglar och en kände ett starkt kall att mer medvetet utveckla sin andlighet och livsväg. Sedan dess har hon studerat många olika andliga modaliteter. Hon är en varm och positiv själ som alltid har ett leende och andlig insikt att dela.

 

Anne är skaparen av Angelplace On Earth-webbplatsen och Angelplace på Facebook. Hon talar Svenska, Engelska och Grekiska. Hennes själsmission är att sprida kärlek, ljus, tacksamhet och kanaliserade meddelanden från Änglarna och de Uppstigna Mästarna.

Anne arbetar med Änglakortsläsningar, andlig vägledning och Soul Realignment för att hjälpa andra att hitta vägen på deras andliga resa. Anne har tidigare varit värd för "Soul Sisters Show" på Psychic Talk Radio tillsammans med co-host Sue. En LIVE On-Air Radio Show. Anne & Sue lanserade sitt eget radio nätverk, Scrolls of the Soul Radio Network, i maj 2019 och sänder nu Soul Sisters Show varje torsdag.

 

Som Avancerad Soul Realignment Pracitioner arbetar hon med justering, läkning, rensning och borttagning av blockeringar från klienters Akashic Records (Akasha Arkiv). Hon läser din själ och gör en själprofil, därifrån kan hon berätta om essensen av din själ, dina själskvaliteter, var din själ kommer från, din själs vibration, alla utmaningar och blockeringar du har stött på under dina livstider som påverkar dig under denna livstid och mycket mer.

Det finns mycket och djupgående information som kan hjälpa dig på din nuvarande livsväg. Hon rensar, läker och justerar alla begränsningar och blockeringar som hon kan hitta i ditt Akashic Records (Akasha Arkiv). Det känns ofta som en livsförändring när du får läsningen, har gjort en rensning / läkning / omstrukturering med hjälp av henne och du arbetar sedan med dina egna energier i 21 dagar så att energierna kan acklimatisera sig till den förändring som skett och fortgår att ske.

Läs mer om Anne som en Advanced Soul Realignment Practitioner

 

Anne har samarbetat med Sheri Myers, som är skaparen av My Angel Prayers, för att skapa Änglaböner för "My Angel Prayers" som lanserades 1 maj 2019 och är tillgänglig via ALEXA från Amazon. Läs mer om My Angel Prayer
 

Lyssna till Sheri Myers intervju med Anne om Änglar

Ett stort tack till mina Ängla-, Själssystrar och vänner som hjälpte och hjälper mig att växa på min väg ...

Bear Spirit Indigo

Angel D'Realms

Lite inspiration på din väg:

"I do not dwell on the past, for it does not exist, and neither do any stains from the yesterdays of life. I do not think about what will happen tomorrow, because tomorrow is yet unknown, a blank page to be filled. I am only living in the present moment, because it is the only thing that exists"

Vi skapar alltid vår upplevelse genom vårt val, antingen omedvetet eller medvetet. Vi är den ultimata auktoriteten för vår egen erfarenhet genom vår fria vilja. Vi är alla 100% ansvariga för hur vi skapar och har skapat våra egna omständigheter, resultat och konsekvenser. Alla val skapar en konsekvens och har samma energi som det val som skapade det, Karma-lagen. Varje konsekvens som skapas i den fysiska dimensionen måste arbetas igenom och upplösas medvetet genom nya val som görs under inkarnationen. Problem måste lösas på samma dimensionsnivå som de skapades. 

 

Vi har fått den underbara gåvan av fri vilja, vi skapar genom vår fria vilja. Ingen annan kan någonsin skapa vår upplevelse för oss och vi kan inte skapa någon annans upplevelse för dem. Ingen annan har makt att påverka oss om vi inte ger den kraften till dem. Vi är alla unika. Vi är alltid den mest kraftfulla auktoriteten i våra liv. Ingen annan själ, energi, entitet kan någonsin störa vår fria vilja. Vi är skaparen av vår egen erfarenhet och när vi har tydlighet i vår avsikt genom medvetenhet, finns det inget som kan störa vår fria vilja. Vi är här för att vår själ ska uppleva sig själv genom sin skapelse och syftet är att skapa och uppleva. Därför finns det ingenting att betrakta som varken bra eller dåligt, själen har alltid skapat upplevelsen. Det finns bara bedömningar, antaganden och åsikter från ett mänskligt perspektiv. 

 

När vi är medvetna om energier eller saker som vi anser som negativa, har vi kraften att "rensa" dem på en gång. Energi följer alltid avsikt och allt som behövs för att rensa något effektivt är ett medvetet val. Vi är alla gudomliga och vi tar fullt ansvar för våra resultat. Vi koncentrerar vår uppmärksamhet på vår mänskliga erfarenhet här och nu. Andlig information är alltid tillgänglig för alla och den är aldrig vilseledande, mystisk eller smickrande för egot. Andlig information innehåller information för att hjälpa oss göra ansträngningar och val för att skapa resultat i våra liv.


Mycket kärlek & ljus


Anne